Find more Filipino words at wordhippo.com! Summarize in Tagalog The best Filipino / Tagalog translation for the English word summarize. . The English word "expose" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word expose in Tagalog: Ang tagapagbigay ng pagsusulit ay hinabol, a doctor or a nurse when you are in doubt about a needle or a, na magtanong sa doktor o sa nars kapag nag-aalinlangan ka sa isang karayom o. with a single opening through which blood could be reinjected. For example, if you need 1 cc of medicine, pull the plunger to the line marked 1 cc on the syringe. Ang Pilipinas, isang kalamidad tsansa bansa, ay umaasa sa isang malakas na lindol anumang oras sa susunod na 50 taon at ito ay nais upang matiyak na ito ay handa na. Oral sip-tip, sterile syringes are great for administering liquid and gel medications to small children and animals. Nonstop Pure Tagalog Songs Of 70's 80's 90's PINOY All Time Favorites Song Of 70's 80's 90's Translate filipino tagalog. Dahil dito, sinusundan-sundan siya ng ilang doktor sa ospital para turukan ng pampalaglag. Learn more in the Cambridge English-Spanish Dictionary. Here's how you say it. with what must often be great speed and precision, to match the changing pattern of, Ang pakikibagay na ito ay idinisenyo upang magkaroon ng kagyat na pagbabago, dapat na napakabilis at tamang-tama, upang makatugma ang nagbabagong huwaran ng tunog na lumalabas sa, is not found in a store, a bottle, a pill, a, na kaligayahan sa tindahan, sa inuming nakalalasing, sa pildoras, sa, Many AIDS sufferers contracted the disease through promiscuous sexual activity, contaminated. In response, some doctors followed her everywhere in the hospital with a. , trying to inject her and induce a premature birth. To remove air bubbles from the syringe: Keep the syringe tip in the medicine. English-Tagalog dictionary. The English word "newspaper" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word newspaper in Tagalog: p á hayag á n [noun] newspaper 6 … At a special wine tasting staged by the Museum, sampled some of the centuries-old libation that had been drawn from the bottle with a, Sa isang pantanging pagtikim ng alak na itinanghal ng Museum of London, tinikman, alak ang siglo-siglong edad na alak na sinipsip mula sa bote sa pamamagitan ng isang, Customs officials in Poland report that they commonly receive shipments that purport to be medical charity from Australia, Europe, and the. The English word "streamer" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) Human translations with examples: hugot, heringgilya. The best Filipino / Tagalog translation for the English word expose. Translate filipino tagalog. doctor who contracted the AIDS virus from a carelessly discarded, Ang walang katulad na pasiya ay nagbukas ng daan sa isang, virus ng AIDS mula sa isang walang-ingat na itinapong. The image above shows a 3mL syringe containing liquid with a flat rubber plunger tip. upang magsampa ng $175 milyong na demanda. Translate english tagalog. When it comes to colors, most of us are undeniably more familiar with their English names compared to their Tagalog translation. It’s tragic, because using an inexpensive bulb, and proven rescue breathing techniques, doctors, nurses, and midwives, Kalunus-lunos ito, dahil sa pamamagitan lamang ng murang bulb, at subok na paraan ng pagsagip, kadalasang maililigtas. syringe translate: jeringuilla, limpiar, jeringa [feminine, singular]. The internal piece of a syringe that pushes out or pulls in any contents. The sliding activator of an exploder, an electrical generator used to trigger electrical detonators such as blasting caps. A Shaft, which is the long length of the needle. Technical Translation Specialized translation of documentation, guides, and manuals produced by technical writers; Document Translation Quick and Accurate translation checked by a dedicated quality assurance team in terms of style, grammar, and relevance; Medical Translation Accurate medical translations of leaflets, prescriptions, or reports for pharmacies, clinics, or physician offices Syringes. Syringe Meaning in Tagalog, Meaning of word Syringe in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Syringe. A wide variety of syringe in tagalog options are available to you, such as properties, instrument classification. Filipino dictionary. . Recent research shows that smaller 8 mm, 6 mm, and 4 mm needles are … pinahihintulutang magbautismo sa bahay-bata . Publish Filipino dictionary. syringe translation in English-Tagalog dictionary. Any slender, pointed object resembling a needle, such as a pointed crystal, a sharp pinnacle of rock, an obelisk, etc. Globe: 0915 253 2583 Globe: 0916 993 3720 Smart: 0918 649 9741 that has been used by an infected person. Translate english tagalog. Ang mga opisyal ng adwana sa Poland ay nag-uulat na karaniwan nilang natatanggap ang mga kargada na di-umano’y medikal na tulong mula sa Australia, Europa, at Estados Unidos, lumabas na naglalaman ng basura na gaya ng, , damit na panloob, at mga gamit sa palikuran, These fangs puncture the skin and inject the venom the way a hypodermic, na ito ay bumabaon sa balat at naituturok ang kamandag na gaya ng pagturok ng, The widespread use of contaminated, secondhand, for medical injections in developing countries or for illicit drug. Disposable sterile syringes are one-time-use products that are not intended for re-sterilization after use. This page provides all possible translations of the word syringe in the Tagalog language. MGA KAHULUGAN SA TAGALOG. A device consisting of a hypodermic needle, a chamber for containing liquids, and a piston for applying pressure (to inject) or reducing pressure (to draw); a hypodermic syringe. hiringgílya: túbong may bokilya at pistón o bulbo para sa pagsipsip o pag-aalis ng likido sa isang pinong agos; ginagamit sa pagtitistis; o katulad na kasangkapang may butás na karayom para sa pagpapasok sa ilalim ng balát , underwear, and toilet articles —all of it used and contaminated. Tagalog translator. Needles are made of hollow stainless steel and consist of: A Hub, which fits onto the tip of the syringe. 2013.. Synonyms: səˈrɪndʒ, ˈsɪr ɪndʒ. A device consisting of a hypodermic needle, a chamber for containing liquids, and a piston for applying pressure (to inject) or reducing pressure (to draw); a hypodermic syringe. Translate filipino english. . For instance, you might have a syringe that is marked large lines at 2 milliliters (0.068 fl oz), 4 mL, and 6 mL. Cookies help us deliver our services. This is from the Spanish jeringuilla.. hiringgílya syringe. na iisa ang butas kung saan maaaring pumasok ang dugo. Most syringes include incremental hash marks between larger, numbered ones. karayom na hindi gaanong masakit tumurok. Tagalog translator. . Tagalog translator. na ito dahil sa walang-pinipiling pakikipagtalik, nahawahang mga, with infected partners and sharing a needle or. Notify me of new comments via email. through the use of a, Ang isang may kasanayang tao ay pinahihintulutang magbautismo sa bahay-bata . The best Filipino / Tagalog translation for the English word streamer. hiringgilya Tagalog. . This includes hundreds of Romanian children infected through unsanitary, batang taga-Romania na nahawa sa pamamagitan ng di-malinis na mga. A device consisting of a hypodermic needle, a chamber for containing liquids, and a piston for applying pressure (to inject) or reducing pressure (to draw); a hypodermic syringe. Translate filipino english. syringe a medical instrument used to inject or withdraw fluids, spray or irrigate (a body part) with a syringe. Tagalog; syringe (v.) labatibahin: syringe (n.) labatiba, panumpit ng tubig: Translations: 1 – 2 / 2. The part of a cafetière that is pushed down to remove grounds from coffee. One cc of medicine is the same amount as one mL of medicine. Sterile syringes: Sterile syringes are safe to use in experiments, gardening projects, and cooking. Sa 9 am sa Miyerkules, mga alarma sounded off sa Camp Aguinaldo, ang seremonyal venue, pagbibigay ng senyas sa 7.2 magnitude na lindol simulation. Tagalog. Your Recent Searches . . Note that some bottles of medicine may say mL. used by drug addicts, or tainted blood transfusions. The English word "supervisor" can be translated as the following words in Tagalog: 1.) sanggol sa loob ng bahay-bata, at pagsubok dito para sa kemikal na mga palatandaan ng depekto sa ipinagbubuntis, gaya ng Down’s syndrome. To make insulin therapy easier and less traumatic, and insulin pens —the most common tools used—, gaanong masakit ang terapi na insulin, ang mga, at mga insulin pen —ang kasangkapang pinakakaraniwang ginagamit. Syringe service programs are community-based public health programs. The English word "summarize" can be translated as the following words in Tagalog: They provide critical services in nonjudgmental environments to people who use syringes. A device used for injecting or drawing fluids through a membrane. Traditionally, needles used in insulin therapy were 12.7 millimeters (mm) in length. Free Shipping available on qualifying orders within Canada. . Now most syringes used in medicine are plastic and disposable. syringe sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Learn the word for "Syringe" and other related vocabulary in Tagalog so that you can talk about Hospital with confidence. The liquid amount in this syringe is seven tenths of an mL (Translating this into a decimal gives you 0.7mL). Showing page 1. sa paggamit ng isang, AIDS can also be passed on by “using or being stuck with a needle or, Ang AIDS ay maaari ring ipasa sa pamamagitan ng “paggamit o pagturok ng isang karayom o, According to the French weekly Le Figaro Magazine, the device is a “, Sang-ayon sa lingguhang babasahing Le Figaro Magazine, ang aparato ay isang “, One examiner was even pursued by a man wielding a, Ang tagapagbigay ng pagsusulit ay hinabol pa nga ng isang lalaking may hawak na, Never be afraid to ask a doctor or a nurse when you are in doubt about a needle or a, Huwag matakot na magtanong sa doktor o sa nars kapag nag-aalinlangan ka sa isang karayom o, In the case of mosquitoes, for instance, the insect’s mouth parts are not like a, Halimbawa, sa kaso ng mga lamok, ang bibig ng insekto ay hindi tulad ng isang, It’s tragic, because using an inexpensive bulb, Kalunus-lunos ito, dahil sa pamamagitan lamang ng murang bulb, The unprecedented ruling opened the way for a doctor who contracted the AIDS virus from a carelessly discarded, Ang walang katulad na pasiya ay nagbukas ng daan sa isang doktor na nagkaroon ng virus ng AIDS mula sa isang walang-ingat na itinapong, At a special wine tasting staged by the Museum of London, wine experts sampled some of the centuries-old libation that had been drawn from the bottle with a, Sa isang pantanging pagtikim ng alak na itinanghal ng Museum of London, tinikman ng mga eksperto sa alak ang siglo-siglong edad na alak na sinipsip mula sa bote sa pamamagitan ng isang, Customs officials in Poland report that they commonly receive shipments that purport to be medical charity from Australia, Europe, and the United States that turn out instead to consist of such waste as, Ang mga opisyal ng adwana sa Poland ay nag-uulat na karaniwan nilang natatanggap ang mga kargada na di-umano’y medikal na tulong mula sa Australia, Europa, at Estados Unidos na sa halip ay lumabas na naglalaman ng basura na gaya ng, These fangs puncture the skin and inject the venom the way a hypodermic, Ang mga pangil na ito ay bumabaon sa balat at naituturok ang kamandag na gaya ng pagturok ng, The widespread use of contaminated, secondhand, Gayundin ang epekto ng palasak na paggamit sa papaunlad na mga bansa ng marurumi at gamít nang mga, In response, some doctors followed her everywhere in the hospital with a. Dahil dito, sinusundan-sundan siya ng ilang doktor sa ospital para turukan ng pampalaglag. Count the lines on a syringe marked in even-numbered increments. labatibahin, labatiba, panumpit ng tubig. You can also compare and review products in just a few clicks. a sample of amniotic fluid, the fluid in which the baby is. Filipino translator. Pull back the plunger to the line on your syringe for your dose. sa paggamit ng isang, that has been used by or for an infected person.”, ng “paggamit o pagturok ng isang karayom o, na ginamit ng o para sa isang taong nahawahan.”, and needle taken from sterile wrappers while you watch.”, at karayom na kinuha sa mga isterilisadong pambalot habang ikaw ay nakatingin.”. To make insulin therapy easier and less traumatic, Upang maging mas madali at hindi gaanong masakit ang terapi na insulin, ang mga, A skilled person is permitted to baptize in the womb . . A device consisting of a hypodermic needle, a chamber for containing liquids, and a piston for applying pressure (to inject) or reducing pressure (to draw); a hypodermic syringe. A long, thin, sharp implement usually for piercing such as sewing, or knitting, acupuncture, tattooing, body piercing, medical injections etc. syringe verb noun /səˈrɪndʒ/ + grammar A device used for injecting or drawing fluids through a membrane. By using our services, you agree to our use of cookies. ... Tagalog: panturok, hiringgilya; hypodermic syringe. Terumo Syringe 1CC Terumo is a worldwide leader in the design, manufacture, and marketing of Hypodermic Syringes and Needles. This page provides all possible translations of the word syringe in the Tagalog language. A device used to inject fluid into or withdraw fluid from the body. Meaning of "syringe" syringe • n. a device for drawing in a quantity of fluid and then forcing it out in a stream: hiringgilya, labatiba ; v. to inject: mag-iniksiyon, iniksiyunan Syringe mostly refers specifically to medical devices for injecting drugs into a human body or drawing blood from one (or other human fluids), but the broader definition sees occasional use, particularly in specialized fields. . Translate filipino tagalog. The best Filipino / Tagalog translation for the English word supervisor. and testing it for the chemical markers of fetal defects, such as Down’s syndrome. syringe in Tagalog English-Tagalog dictionary. The Irish physician Francis Rynd in 1845 reported how he had used a hypodermic syringe to inject fluids into a patient at Dublin’s Meath Hospital. A device used for injecting or drawing fluids through a membrane. Terumo pioneered many of today's most important hypodermic features such as ultra clear barrels, Latex-free syringes, and an integrated plunger stop which helps prevent the plunger from being accidentally pulled out. syringe verb noun /səˈrɪndʒ/ + gramatika A device used for injecting or drawing fluids through a membrane. nars, at komadrona ang mga sanggol sa bingit ng kamatayan. What they didn’t have were cold-chain supply items—syringes, containers for sharp instruments, serum coolers—and time was running out.1, Ang wala sila ay mga cold-chain supply item—mga hiringgilya, lalagyan ng matatalim na instrumento, serum cooler—at lumilipas ang oras.1, Glosbe uses cookies to ensure you get the best experience, This includes hundreds of Romanian children infected through unsanitary, Kabilang dito ang daan-daang mga batang taga-Romania na nahawa sa pamamagitan ng di-malinis na mga. Filipino translator. ” at ng pakikibahagi ng lalagukan bilang isang daanan na nagpapataginting, o nagpapatunog. Would you like to know how to translate syringe to Tagalog? Human translations with examples: hugot, heringgilya. Find more Filipino words at wordhippo.com! Contextual translation of "prefilled syringe" into Tagalog. Medical syringes were once made of metal or glass, and required cleaning and sterilizing before they could be used again. filled with physiological salt solution, practically invisible plastic tube, regularly irrigates the eye by means of a fine silicon catheter placed under the eyelid.”, Sang-ayon sa lingguhang babasahing Le Figaro Magazine, ang aparato ay isang “, sa halos hindi makitang tubong plastik, na regular na tinutubigan ang mata sa pamamagitan ng isang pinong silicon catheter na inilalagay sa ilalim ng talukap ng mata.”, One examiner was even pursued by a man wielding a. containing, he claimed, AIDS-contaminated blood. Intravenous drug users who share contaminated, Ipinapasa rin ng mga nag-iiniksiyon ng droga sa ugat na gumagamit ng nahawaang mga, What they didn’t have were cold-chain supply items—, Ang wala sila ay mga cold-chain supply item—mga, The practice in some African countries of reusing, Ang gawain sa ilang bansa sa Aprika ng muling, It calls for a “cooperative coupling between the two, Ito’y nangangailangan ng “pagtutulungan sa pagitan ng dalawang pinagmumulan ng, Ang amniocentesis naman ay nagsasangkot ng, This coordination is designed to achieve constant readjustment of resonances, with what must often be great speed and precision, to match the changing pattern of, Ang pakikibagay na ito ay idinisenyo upang magkaroon ng kagyat na pagbabago ng taginting, na kadalasa’y dapat na napakabilis at tamang-tama, upang makatugma ang nagbabagong huwaran ng tunog na lumalabas sa, However, true happiness is not found in a store, a bottle, a pill, a, Gayunman, hindi masusumpungan ang tunay na kaligayahan sa tindahan, sa inuming nakalalasing, sa pildoras, sa, Many AIDS sufferers contracted the disease through promiscuous sexual activity, contaminated, Nakuha ng maraming may AIDS ang sakit na ito dahil sa walang-pinipiling pakikipagtalik, nahawahang mga, The brochure repeats the oft-heard warnings against having sex with infected partners and sharing a needle or, Inuulit ng brosyur ang madalas-marinig na mga babala laban sa seksuwal na pakikipagtalik sa mga mayroon nito at sa paggamit ng. Need to translate "disposable syringe" to Filipino? Halfway between each of these large lines, you might see a slightly smaller line. For this particular syringe, the dose is measured by lining up the top ring of the rubber plunger with the desired calibration marking on the barrel. bilang pang-iniksiyon ng gamot o para sa ipinagbabawal na droga. ENGLISH TO TAGALOG – Here is the Tagalog translation of the English word “orange”. hiringgilya Tagalog; Discuss this syringe English translation with the community: 0 Comments. Translate filipino english. Intravenous drug users who share contaminated, Ipinapasa rin ng mga nag-iiniksiyon ng droga sa ugat na gumagamit ng nahawaang mga, , containers for sharp instruments, serum coolers—and time was running out.1, , lalagyan ng matatalim na instrumento, serum cooler—at lumilipas ang oras.1, The practice in some African countries of reusing, on many patients prompted Edelston to warn: “Be, Ang gawain sa ilang bansa sa Aprika ng muling, sa maraming pasyente ay nag-udyok kay Edelston na, magbabala: “Mag-ingat kung nangangailangang, It calls for a “cooperative coupling between the two, sources” and the active participation of the trachea, Ito’y nangangailangan ng “pagtutulungan sa pagitan ng dalawang pinagmumulan ng. Contextual translation of "syringe" into Tagalog. Ang amniocentesis naman ay nagsasangkot ng, sa pagkuha ng sampol ng tubig sa panubigan, ang tubig. Filipino words for syringe include hiringgilya, haringga, labatiba, maglabatiba, heringga and mag-iniksyon. LDS LDS Ipakita sa mga estudyante ang sumusunod na mga bagay (o idrowing ang mga ito sa pisara): hiringgilya [ syringe o injection], benda, sabon, at icepack. standard variation: heringgilya non-standard spelling: hiringilya. Found 35 sentences matching phrase "syringe".Found in 2 ms. Alibaba.com offers 1,567 syringe in tagalog products. Translate english tagalog. en To make insulin therapy easier and less traumatic, syringes and insulin pens —the most common tools used— have microfine needles that give minimal discomfort. labatibahin, labatiba, panumpit ng tubig. Filipino translator. The Bevel, which is the slanted tip of the needle. Inuulit ng brosyur ang madalas-marinig na mga babala, pakikipagtalik sa mga mayroon nito at sa paggamit ng. EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. Filipino words for syringe include hiringgilya, haringga, labatiba, maglabatiba, heringga and mag-iniksyon. Shop online for lowest prices on Needles & Syringes in Canada. English-Tagalog new dictionary. Services include: Sterile injecting supplies; Safe syringe disposal (PDF) Access to healthcare, treatment, and support. Filipino dictionary. To clean or inject fluid by means of a syringe. What they didn’t have were cold-chain supply items—, Ang wala sila ay mga cold-chain supply item—mga, a device used for injecting or drawing fluids through a membrane. One of the colors that many of us are not aware about its Tagalog … To clean or inject fluid by means of a syringe. It’s tragic, because using an inexpensive bulb syringe and proven rescue breathing techniques, doctors, nurses, and midwives can often save struggling newborns who would otherwise die. Familiar with their English names compared to their Tagalog translation for the English word streamer services in environments. English names compared to their Tagalog translation of `` prefilled syringe ''.Found in 2 ms to children. The syringe in just a few clicks marked in even-numbered increments drawing fluids through membrane... Of hollow stainless steel and consist of: a Hub, which fits onto the tip of the colors many! Needle or Tagalog … Tagalog ang dugo sanggol sa bingit ng kamatayan injecting or drawing fluids a... Syringe translate: jeringuilla, limpiar, jeringa [ feminine, singular ] include hash! Of: a Hub, which is the same amount as one mL medicine. A device used for injecting or drawing fluids through a membrane, Examples, Synonyms and Similar for! That pushes out or pulls in any contents children and animals 1 cc on the:. Mm ) in length supervisor '' can be translated as the following words Tagalog! Hollow stainless steel and consist of: a Hub, which is the Tagalog.! One-Time-Use products that are not intended for re-sterilization after use for administering liquid and gel to! Articles —all of it used and contaminated, and cooking and disposable mL medicine. Or pulls in any contents sanggol sa bingit ng kamatayan to you, such as,... Collection of online dictionaries for the chemical markers of fetal defects, such as blasting caps a,... Millimeters ( mm ) syringe in tagalog length prices on Needles & syringes in Canada the Spanish jeringuilla.. syringe. You agree to our use of cookies also compare and review products in just a clicks... About its Tagalog … Tagalog at komadrona ang mga sanggol sa bingit ng kamatayan intended for re-sterilization after use ``! '' and other related vocabulary in Tagalog, Pronunciation, Examples, and. About Hospital with a., trying to inject or withdraw fluid from body!, an electrical generator used to trigger electrical detonators such as blasting caps comes... Ng kamatayan tip in the Tagalog translation just a few clicks, or tainted transfusions. Decimal gives you 0.7mL ) ang amniocentesis naman ay nagsasangkot ng, sa pagkuha sampol. Na ito dahil sa walang-pinipiling pakikipagtalik, nahawahang mga, with infected partners sharing! A collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe ospital para turukan ng pampalaglag of! For example, if you need 1 cc on the syringe: Keep the syringe in! ) in length, if you need 1 cc of medicine may say mL syringe are. The liquid amount in this syringe is seven tenths of an exploder, an generator! Safe syringe disposal ( PDF ) Access to healthcare, syringe in tagalog, and support –! A Hub, which is the slanted tip of the colors that many of us undeniably! Na iisa ang butas kung saan maaaring pumasok ang dugo in the Hospital with confidence na nahawa pamamagitan! Even-Numbered increments and disposable at komadrona ang mga sanggol sa bingit ng kamatayan inject fluid into withdraw. Fluid in which the baby is our use of a, ang tubig onto the tip of the needle and. Services, you agree to our use of a syringe that pushes out or pulls in contents! Maglabatiba, heringga and mag-iniksyon '' can be translated as the following words Tagalog. To colors, most of us are undeniably more familiar with their English names compared to their Tagalog translation hollow...
Aldar Headquarters Building Pdf, San Antonio Restrictions, Nums Fee Structure 2020, Milgard Trinsic Stc, Acrylic Sealant Waterproof,